• 1. Sätt upp mål, led och motivera en grupp
  Innehåll

  Det första steget handlar om målstyrning, förändringsprocesser, motivation och kommunikation. 

  Leda gruppen
  • Kollega eller gruppledare?
  • Kännetecken på en gruppledare
  • Ledarstil för olika situationer

  Formulera mål och följa upp
  • Varför behöver gruppen mål?
  • Krav vid målstyrning

  Kommunicera
  • Kommunikationsövningar
  • Kommunicera motivationshöjande

  Öka motivationen hos gruppen
  • Vad motiverar dina medarbetare?
  • Hur motiverar du gruppen?

  En grupp i förändring
  • Förändringsprocessen
  • Vad motiverar till prestationer?
  • Reaktioner vid förändring

  Individuell coachning

  Här arbetar du med din egen situation, i nära samarbete med din coach.


  Anders Comazzi, kursledare
 • 2. Det handlar om att leda ett lag
  Innehåll

  Det andra steget handlar om laganda, delegering, svåra, samtal, beröm och kritik. 

   

  Arbeta genom sin grupp
  • Kännetecken på en stark grupp
  • Stärka och utveckla din grupp

  Delegera med framgång
  • Vad bör du tänka på?
  • Fördelar med delegering
  • Tydlig och effektiv delegering
  • Hur gör du som gruppledare?

  Individuella samtal
  • Viktigt att tänka på vid svåra samtal
  • Hur ger du beröm och konstruktiv kritik?
  • Hur bemöter du kritik?

  Individuell coachning

  Här arbetar du med din egen situation, i nära samarbete med din coach.


  Anders Comazzi, kursledare
 • 3. Hantera konflikter och ha effektiva gruppmöten
  Innehåll

  Det tredje steget handlar om konflikthantering och att genomföra effektiva gruppmöten. 

  Konflikter som berör gruppen
  • Hur upptäcker man konflikter?
  • Ditt ansvar som gruppledare

  Effektiva gruppmöten
  • Sälja in dina idéer
  • Skapa delaktighet i gruppen
  • Hantera olika personligheter

  Individuell coachning

  Här arbetar du med din egen situation, i nära samarbete med din coach.


  Anders Comazzi, kursledare

Pris

Gruppledarprogram i 3 steg 
för att bli en klokare gruppledare. Hos oss kombineras konkreta lektioner med kunskap och värdefullt utbyte med andra i samma situation.

6 timmar individuell coachning ingår.

39 500 SEK

Programstarter

Kommande startdatum

 • 12 oktober, 2020
 • 17 februari, 2021
 • 13 oktober, 2021

Nulägesanalys

Vem är du idag? Det är så mycket lättare att utvecklas, när du vet var du står. Vi går tillsammans genom dina svar och skapar en nulägesanalys som ligger till grund för din individuella utveckling.

3 600 SEK