• 1. Motivera för att ta dig till målet
  Innehåll

  Hur agerar du som chef och ledare? Vilka mål behöver människor för att utvecklas? Vad motiverar människor – och hur kan det kommuniceras på bästa sätt? Att vara ledare innebär att informera om och införa förändringar, hur reagerar människan på förändringar? Vi arbetar med kommunikationsövningar, frågeteknik och motivationsprocesser.

  Första steget i ledarprogrammet ger verktyg för arbetet med det egna ledarskapet och kommunikationen med medarbetarna.

  Individuell coachning

  Här arbetar du med din egen situation, i nära samarbete med din coach.

   


  Stefan Berg, kursledare
 • 2. Det krävs ett lag för att lyckas
  Innehåll

  Att arbeta med, och genom, sitt egna lag innebär att du som ledare ska kunna stärka lagandan, delegera på rätt sätt i olika situationer och lyckas med personalsamtalen. Vi går genom lagarbete från grunden. Vilka är kännetecknen på ett starkt lag? Hur förstår du grupper och lär dig stärka och utveckla lagandan?

  En del av steget ägnas åt personalsamtal - hur kan du som ledare utvecklas i ditt sätt att föra samtal med personalen?

  Individuell coachning

  Här arbetar du med din egen situation, i nära samarbete med din coach.

   


  Stefan Berg, kursledare
 • 3. Upptäck och hantera konflikter

  Att det finns konflikter i en arbetsgrupp är helt normalt. Men hur upptäcker och hanterar du konflikter som ledare? Och hur hanterar du tiden, tillvaron och personalens kompetensutveckling på bästa sätt?

  Vi arbetar med kommunikationsprocesser, strategier och diskussioner, där du utgår från ditt eget ledarskap och får ta del av andras erfarenheter.

  Individuell coachning

  Här arbetar du med din egen situation, i nära samarbete med din coach.

   


  Stefan Berg, kursledare
 • 4. Få fram ditt budskap på rätt sätt

  Framträdanden av olika slag är en naturlig del i en ledares vardag. Men hur argumenterar du bäst? Och hur hanterar du nervositeten som kan uppstå? Vi arbetar med olika typer av framträdanden och ger tips och råd hur du bäst kan hantera situationerna och få fram ditt budskap.

  Fjärde steget i ledarprogrammet ger en bra grund till hur du bäst arbetar med retorik. Vi går genom de retoriska grunderna och arbetar med bland annat video- och talövningar.

  Individuell coachning

  Här arbetar du med din egen situation, i nära samarbete med din coach.

   


  Stefan Berg, kursledare
 • 5. Bli säker på regler och det ansvar du har

  Vad behöver du som chef veta och känna dig säker på, när det gäller skyldigheter, rättigheter och det arbetsrättsliga systemet? Vilka skyldigheter och rättigheter har de anställda – och hur kommuniceras dessa på bästa sätt? Vi går genom lagar och regler för de områden som du dagligen möter som ledare och ansvarig.

  Femte steget i ledarprogrammet behandlar arbetsrätten och det ansvar som du som ledare har. Kursledare Dina Jakobsson har arbetat som jurist i 20 år och handleder dig genom lagar, regler och ger råd kring arbetsrättsliga situationer.

  Individuell coachning

  Här arbetar du med din egen situation, i nära samarbete med din coach.


  Dina Jacobson, kursledare

Pris

Ledarskapsprogram i 5 steg 
för att bli en klokare ledare. Hos oss kombineras konkreta lektioner med kunskap och värdefullt utbyte med andra i samma situation.

10 timmar individuell coachning ingår.

82 500 SEK

Programstarter

Kommande startdatum

 • 26 oktober, 2020
 • 8 mars, 2021
 • 24 maj, 2021
 • 25 oktober, 2021

Nulägesanalys

Vem är du idag? Det är så mycket lättare att utvecklas, när du vet var du står. Vi går tillsammans genom dina svar och skapar en nulägesanalys som ligger till grund för din individuella utveckling.

3 600 SEK