Så här ser vi på ledarskap…

Att vara intresserad av andra människor och deras utveckling är det absolut viktigaste för en ledare idag. Det enda egocentriska fokuset bör vara att kunna hantera sitt eget livspussel dvs förhållandet mellan arbete – hälsa och relationer, i övrigt bör allt fokus vara på organisationen.

Om man vill bli bättre på att sätta mål, genomföra aktiviteter och följa upp resultat och förstår att det kräver träning för att utveckla beteenden är man hjärtligt välkommen till oss.

…och så här går det till

Vi börjar alltid med en nulägesanalys, det är det bästa sättet att se vad man kan utveckla i sitt ledarskap.
Efter nulägesanalys väljer man ett av följande spår.

1 :

Passar den som redan har ett antal verktyg i sin ledarroll men som känner att hen behöver ett bollplank för att komma vidare som ledare.
Oftast sker dialogen med coachen under en period från 6 månader och uppåt.

2 :

Passar ledaren med ett direkt personalansvar och som känner att hen behöver utvecklas ytterligare i sin ledarroll med hjälp av verktyg och handledning.
Ledaren söker nya sätt att utveckla målstyrning, motivation, kommunikation med gruppen.
Ledaren vill också utveckla sitt kunnande i arbetsrätt.
Oftast sker dialogen med coachen under en längre period upp till 12 månader under programmets gång.

3 :

Passar gruppledaren utan direkt personalansvar men ansvarar för gruppens resultat. Hen är motiverad och vill utvecklas i sin ledarroll och behöver en coach i sin utveckling som ledare.
Gruppledaren söker också verktyg att utveckla målstyrning, motivation, kommunikation i gruppen.
Oftast sker dialogen med coachen under en period från 6-8 månader under programmets gång.