Så här ser vi på ledarskap…

Att vara intresserad av andra människor och deras utveckling är det absolut viktigaste för en ledare idag. Det enda egocentriska fokuset bör vara att kunna hantera sitt eget livspussel dvs förhållandet mellan arbete – hälsa och relationer, i övrigt bör allt fokus vara på organisationen.

Om man vill bli bättre på att sätta mål, genomföra aktiviteter och följa upp resultat och förstår att det kräver träning för att utveckla beteenden är man hjärtligt välkommen till oss.

... och så här går det till

Vi börjar alltid med en nulägesanalys, det är det bästa sättet att se vad man kan utveckla i sitt ledarskap.
Efter nulägesanalys väljer man ett av följande spår.
Företagsintern Akademi

Passar dig som vill ha  ett specialanpassat upplägg för just ditt företag.

Individuellt Ledarskapsprogram

Passar ledaren med ett direkt personalansvar och som känner att hen behöver utvecklas ytterligare i sin ledarroll med hjälp av verktyg och handledning.

Ledaren söker nya sätt att utveckla målstyrning, motivation, kommunikation med gruppen.

Ledaren vill också utveckla sitt kunnande i arbetsrätt.
Oftast sker dialogen med coachen under en längre period upp till 12 månader under programmets gång.

Individuellt Gruppledarprogram Nivå 1

Passar gruppledaren utan direkt personalansvar men ansvarar för gruppens resultat. Hen är motiverad och vill utvecklas i sin ledarroll och behöver en coach i sin utveckling som ledare.

Gruppledaren söker också verktyg att utveckla målstyrning, motivation, kommunikation i gruppen.

Oftast sker dialogen med coachen under en period från 6-8 månader under programmets gång.

Påbyggnadsprogram

Arbetsmiljöprogrammet

Alliator erbjuder ett nytänkande arbetsmiljöprogram, med en tydlig koppling till regeringens nya arbetsmiljöstrategi, en strategi som betonar vikten av ett hälsosamt, hållbart och tryggt arbetsliv.

Programmet sätter perspektiv på arbetsmiljöarbetet genom att inkludera både det efterhjälpande, förebyggande och främjande perspektivet.

Beteendepsykologi

Beteendebaserat ledarskap bygger på beteendepsykologiska grunder, d.v.s. hur beteenden uppstår, vidmakthålls, påverkas och förändras.

Under två dagar får du lära dig varför dina medarbetare beter sig som de gör och hur du som ledare kan motivera dem till beteenden som ger resultat.

Individuellt Gruppledarprogram Nivå 2

Ett program speciellt anpassat för dig som har gått gruppledarprogrammet och behöver förstå mer om direkt personalansvar.

Individuellt fortsättningsprogram för tidigare deltagare av Individuellt Gruppledarprogram Nivå 1.

OM OSS
NULÄGESANALYS
LEDARSKAPSPROGRAM
GRUPPLEDARPROGRAM NIVÅ 1
GRUPPLEDARPROGRAM NIVÅ 2
BETEENDEPSYKOLOGI
ARBETSMILJÖ
ARBETSRÄTT
FÖRETAGSAKADEMIER
PODDEN KLOKA LEDARE
KONTAKTA OSS