Nils Edelstam

”Jag har alltid varit en nyfiken och envis person som stimulerats av själva strävan efter förbättring. Som läkare och chef i ett växande bolag, organisationskonsult, föreläsare och karatetränare, har jag förmånen att träffa många slags människor. Det är minst lika roligt att hjälpa andra förbättras som att bli bättre själv! ”

Legitimerad läkare sedan 1999, med intresse för hur kost, livsstil och sjukdom hänger ihop med huvudinriktning på livsstils- och beteendeförändring i första hand och mediciner i andra hand.

“Stresshantering bör vara en strategisk kompetens i alla företag” säger Nils.

Faktabaserad information för förändring

Nils är licensierad i OBM, Organizational Behavior Management, beteendepsykologi i organisation. I sina ledarskapsutbildningar lägger Nils stor vikt vid att lära ut hur beteendepsykologi kan integreras i chefens vardag för att få en forskningsbaserad bas för ledarskapet. Han utmanar chefer att göra egna beteendeförändringar för att bli rollmodeller och därmed förbättra kulturen på sin arbetsplats.

Med stor kunskap, humor och pedagogisk förmåga, levererar han fakta som blir till viktiga redskap. Dessa redskap hjälper dig att träna in nya beteendemönster i din vardag – ett steg närmare en arbetsplats med välmående personal! Utbildningarna är en blandning av teori, diskussioner och praktiska moment.
070 - 606 45 15