Maria Johansson

”Många upplever att arbetsmiljöarbete är ett nödvändigt ont eftersom lagkraven många gånger upplevs komplicerade och överväldigande. Jag drivs av att förmedla arbetsmiljökunskaper på ett enkelt, modernt och engagerande sätt så att det leder till framgång och hållbarhet för både företag och människor.”

Maria håller våra kurser i Arbetsmiljö.

”Människor är det viktigaste vi har i våra organisationer. Utan människor ingen verksamhet. Att förstå och aktivt arbeta med kopplingen mellan verksamhet – arbetsmiljö – hälsa är något av det viktigaste en ledare kan göra för att nå måluppfyllelse.”

Carolin är idag senior konsult på CCG Europe med affärsområdesansvar för Arbetsmiljö samt interim VD på Healthy Workplace Sweden.
Deltagare på Carolins utbildningar tycker att hon är en glädjespridare, lyhörd, pedagogisk och har hög kompetens inom området.

Carolin är diplomerad handledare i BAM, Bättre arbetsmiljö från Prevent. Hon arbetar utifrån ett möjlighetsorienterat och inkluderande förhållningssätt med utgångspunkt i verksamhetens uppdrag, kontext och villkor som i interaktion med människorna möjliggör att verksamheten når sina mål. Hon har god vana att arbeta med utvecklingsprocesser och projekt i kommun, myndighet, privata bolag och föreningar genom projektledning, utbildning, analyser, facilitering av workshops och taktisk coachning av HR och ledning.

e-post kommer
07XX - XXXXXX