Arbetsmiljö i praktiken

Tycker du att arbetsmiljöarbete är resurskrävande och jobbigt? Har ni hög sjukfrånvaro och/eller oengagerade anställda? Har du önskemål om att uppfylla lagkraven inom arbetsmiljö eller vill göra mer för din personal och för att verksamheten ska må bra.

Vi har ansvaret för att se till att arbetsmiljöarbetet sköts på ett sätt så att arbetsmiljölagen uppfylls, vilket innebär att:

 • Ingen ska behöva bli sjuk eller komma till skada på grund av sitt arbete.
 • Uppnå en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen

Syfte

Grundläggande arbetsmiljökunskaper som gör det enkelt att arbeta med arbetsmiljö i vardagen och därmed skapa goda förutsättningar för verksamheten och dess medarbetare att må bra, för att kunna förverkliga verksamhetens mål.


Ur innehållet

Föreläsningar varvas med dialog i mindre grupper och gruppövningar. Mellan tillfällena läser, reflekterar och praktiserar du på egen hand med stöd av din coach och gruppen via en Teamsgrupp. Utbildningen ger grundläggande kunskaper inom:

 • Arbetsmiljöns regelverk
 • Ansvar och roller
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Fysisk arbetsmiljö
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Digital arbetsmiljö
 • Personliga hälsoresurser
 • Riskbedömning
 • Utveckling och förändring

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som är ledare, HR, VD eller ägare. Med fördel genomförs utbildningen tillsammans med skyddsombud.

Mål

Efter utbildningen ska du ha kännedom om

 • arbetsmiljöns regelverk och vad som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • fysiska, organisatoriska, sociala, digitala och psykologiska risk- och friskfaktorer
 • interna och externa aktörers roller, ansvar och samverkan

för att på ett enkelt sätt kunna börja arbeta med arbetsmiljö i vardagen

PRIS: 22 000 SEK exkl. moms

för två dagars program inkl. två timmar individuell coachning