Arbetsmiljöprogram

- en hållbar och hälsosam arbetsplats

Produktivitet, trivsel och välmående är ett resultat
av ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete. 

För att nå dit krävs ett engagemang för arbetsmiljöfrågorna och att du som chef, arbetsledare och skyddsombud har rätt kunskaper och konkreta arbetsmetoder.

Alliator erbjuder ett nytänkande arbetsmiljöprogram, med en tydlig koppling till regeringens nya arbetsmiljöstrategi, en strategi som betonar vikten av ett hälsosamt, hållbart och tryggt arbetsliv.

Programmet sätter perspektiv på arbetsmiljöarbetet genom att inkludera både det efterhjälpande, förebyggande och främjande perspektivet.

Ur innehållet

  • Att leda ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete
  • Ett hälsosamt och hållbart arbetsliv (Regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025)
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
  • Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Mål

  • Grundläggande arbetsmiljökunskap
  • Kännedom om vad som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Nya perspektiv på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
  • Verktyg för att utveckla hälsosamma, hållbara och trygga arbetsplatser

För vem

Ledare, gruppledare, HR, VD/ägare

PRIS: 22 000 SEK exkl. moms inkl. kursmaterial, lunch & fika

för två dagars program inkl. två timmar individuell coachning