Arbetsmiljöprogram

- en hållbar och hälsosam arbetsplats

Produktivitet, trivsel och välmående är ett resultat
av ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete. För att nå dit krävs ett engagemang för arbetsmiljöfrågorna och att du som chef, arbetsledare och skyddsombud har rätt kunskaper och konkreta arbetsmetoder.

Alliator erbjuder ett nytänkande arbetsmiljöprogram, med en tydlig koppling till regeringens nya arbetsmiljöstrategi, en strategi som betonar vikten av ett hälsosamt, hållbart och tryggt arbetsliv. Programmet sätter perspektiv på arbetsmiljöarbetet genom att inkludera både det efterhjälpande, förebyggande och främjande perspektivet.

Du får med dig kunskaper och metoder för att uppfylla arbetsmiljölagens krav men också verktyg för att leda ett klokt arbetsmiljöarbete i ständig förändring med fokus på att utveckla arbetsplatsens friskfaktorer.

Programmet gör dig som kursdeltagare trygg, kompetent och nytänkande på arbetsmiljöområdet och du får god förståelse för sambandet mellan hälsa, arbetsmiljö och verksamhetens resultat.

Ur innehållet

 • Att leda ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete
 • Ett hälsosamt och hållbart arbetsliv
 • Regeringens arbetsmiljöstrategi (2021-2025)
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
 • Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Mål

 • Grundläggande arbetsmiljökunskap
 • Kännedom om vad som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Nya perspektiv på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Verktyg för att utveckla hälsosamma, hållbara och trygga arbetsplatser

För vem?

 • Ledare, gruppledare, HR, VD/ägare
Kursledare
Maria Johansson
OSA-konsult

Pris

Två dagars program inkl. två timmars individuell coaching.

Hos oss kombineras konkreta verktyg med övningar och värdefullt utbyte med andra i samma situation.

Pris är inkl. kursmaterial, lunch och fika

22 000:- exkl. moms

Programstarter

Kommande startdatum

Vi startar programmet 3 gånger per år. Kontakta oss för nästa programstart.

OM OSS
NULÄGESANALYS
LEDARSKAPSPROGRAM
GRUPPLEDARPROGRAM NIVÅ 1
GRUPPLEDARPROGRAM NIVÅ 2
BETEENDEPSYKOLOGI
ARBETSMILJÖ
ARBETSRÄTT
FÖRETAGSAKADEMIER
PODDEN KLOKA LEDARE
KONTAKTA OSS