Arbetsrätt

- rättigheter och skyldigheter

Programmet behandlar arbetsrätten och det ansvar du som ledare har, och ger
dig konkreta verktyg för arbetsrätten i din egen organisation.

Det är många lagar att hålla reda på och förhålla sig till inom arbetsrätten. Såsom arbetsmiljölag, arbetstidslag, diskrimineringslag, föräldraledighetslag, lag om anställningsskydd, lag om sjuklön, lag om offentlig anställning, medbestämmandelag, semesterlag mm. Arbetsrätten är den del av svensk lagstiftning som styr förhållandet mellan arbetsgivaren och de anställda.

Kursledare Dina Jacobson har arbetat som jurist i över 20 år och handleder dig genom lagar, regler och ger råd kring arbetsrättsliga situationer.

2 timmar Individuell coachning ingår i programmet. Här arbetar du med din egen situation kring arbetsrätt i den egna organisationen, i nära samarbete med din coach

Ur innehållet

  • Vilka rättigheter och skyldigheter har
    du som arbetsgivare?
  • Vilka rättigheter och skyldigheter har medarbetarna?
  • Hur kan man avsluta en anställning?
  • Hur omplacerar man personal?
  • Vilka lagar gäller vid ledighet?
  • Vad bör jag kunna om diskrimineringslagarna?
  • Vart kan jag få hjälp och stöd?

För vem?

  • Alla med direkt eller indirekt medarbetaransvar
Kursledare
Dina Jacobson
Jurist
Coach
Stefan Berg
Certifierad coach och beteendeterapeut
Coach
Anders Comazzi
Certifierad coach

Pris

Två dagars program inkl. två timmars individuell coaching.

Hos oss kombineras konkreta verktyg med övningar och värdefullt utbyte med andra i samma situation.

Pris är inkl. kursmaterial, lunch och fika

22 000:- exkl. moms

Programstarter

Kommande startdatum

Vi startar programmet 3 gånger per år. Kontakta oss för nästa programstart.

OM OSS
NULÄGESANALYS
LEDARSKAPSPROGRAM
GRUPPLEDARPROGRAM NIVÅ 1
GRUPPLEDARPROGRAM NIVÅ 2
BETEENDEPSYKOLOGI
ARBETSMILJÖ
ARBETSRÄTT
FÖRETAGSAKADEMIER
PODDEN KLOKA LEDARE
KONTAKTA OSS