Företagsakademier

Många företag har börjat skapa egna akademier när det gäller kompetensutvecklingen i hela organisationen. Att arbeta med kontinuerlig kompetensutveckling på bred front ger många fördelar även på lång sikt, både för individen och hela organisationen.

Att kompetensutveckla organisationen genom att kombinera grupputveckling och personaliserad individuell utveckling är något vi verkligen tror på.

Vi har arbetat på detta sätt med utvalda uppdragsgivare sedan starten 2006.

De organisationer som vi arbetar med skapar en långsiktig plan med deras ledare och medarbetare. Vi hjälper dem kontinuerligt både med nulägesanalyserna, kunskapsöverföringen i programform, och den individuella coachningen, samt även med administrationen kring akademierna.

Är det er tur nu?

Anpassade utbildningsinsatser:

En egen akademi gör det möjligt att skräddarsy programmen specifikt för er verksamhet. Målet är att akademin ska öka produktivitet, effektivitet och välmåendet hos varje akademideltagare och resten av organisationen.

Utveckling av ledarskapskompetensen och självmedvetenheten:

Anpassade ledarskapsprogram i akademiform hjälper era ledare att utveckla den egna ledarskapskompetensen och motivationen i gruppen.

Ledarskapsdelen i akademin är viktig för att hjälpa era ledare att öka sin självmedvetenhet, så att de kan identifiera sig med deras egna styrkor och svagheter och arbeta på att förbättra sig själva i ledarrollen.

Den individuella coachingen är väsentlig och bästa hjälpen här. Det kräver engagemang och intresse från vår sida för att skapa egen tillit och motivation hos deltagaren.

De viktigaste områdena i ledarskapsprogrammet i akademierna är:

Målstyrningen – Hur vi målstyr och varför målstyrning är oerhört viktigt för oss, Homo Sapiens.

Motivationen – Hur vi hanterar motivationen, både på individnivå och i grupp?

Kommunikationen – Hur vi utvecklar vårt eget intresse för andra människor och deras beteenden samt vår egen kommunikativa förmåga?

Lagandan –Varför laginsatsen är avgörande för resultatet både individuellt och i grupp?

Det egna ansvaret – Varför delegering och kompetensutveckling är avgörande för både individ och grupp?

Samtal – Kvaliteten på samtalen med personalen är av största vikt både i utvecklingssamtal, svåra samtal, och andra samtal, både individuellt och i grupp.

Möten – Möten upptar mycket av vår tid. Hur vi kan effektivisera dessa och samtidigt hålla kvaliteten hög?

Arbetsrätt – Arbetsrätten är den del av svensk lagstiftning som styr förhållandet mellan arbetsgivaren och de anställda. Vilka rättigheter och skyldigheter finns på arbetet?

Arbetsmiljö – Hur värnar vi om och utvecklar arbetsmiljön på vår arbetsplats?

Konflikthantering – Hur hanterar vi konflikter på bästa sätt i våra arbetsgrupper?

Tidshantering – Hur hanterar vi tiden för vår egen och andras livsbalans och effektivitet?

Kursledare
Dina Jacobson
Jurist
Coach
Stefan Berg
Certifierad coach och beteendeterapeut
Coach
Anders Comazzi
Certifierad coach
OM OSS
NULÄGESANALYS
LEDARSKAPSPROGRAM
GRUPPLEDARPROGRAM NIVÅ 1
GRUPPLEDARPROGRAM NIVÅ 2
BETEENDEPSYKOLOGI
ARBETSMILJÖ
ARBETSRÄTT
FÖRETAGSAKADEMIER
PODDEN KLOKA LEDARE
KONTAKTA OSS