Ledarskapsprogrammet

Ett program speciellt anpassat för dig som är ledare med direkt personalansvar. Vi vill inte att du skall gå hem med en pärm att ställa i hyllan. Vi vill att du skall komma tillbaka till din arbetssplats och vara en bättre ledare. En ledare som engagerar sina medarbetare, lyckas med sina mål och som mår riktigt, riktigt bra.

Du kan ha varit ledare i många år eller är helt ny i din ledarroll, programmet är uppbyggt så att det ska passa alla. Programmet är indelat i fem huvudområden och pågår under fem stycken två dagars tillfällen.

Unik individuell coachning ingår i programmet med totalt 10 timmar. 

1

Målstyrning, motivation och kommunikation

Leda människor
 • Chef eller ledare?
Sätta mål och följa upp
 • Varför behöver vi mål?
 • Krav vid målstyrning
Kommunicera
 • Kommunikationsövningar
 • Frågeteknik
Öka motivationen
 • Vad motiverar människor?
 • Hur motiverar vi andra?
Förändra och förnya
 • Förändringsprocessen
 • Reaktioner vid förändring

2

Laganda, delegering och personalsamtal

Arbeta genom sitt lag
 • Kännetecken på starka lag
 • Bilda och utveckla lag
Delegera med framgång
 • Fördelar med delegering
 • Hinder mot delegering
 • Att tänka på innan du delegerar
 • Hur gör man när man delegerar?
Lyckas med samtal
 • Utvecklingssamtal
 • Svåra samtal
 • Problemlösande samtal
 • Aktivt lyssnande
 • Ge och ta emot kritik och beröm

3

Konflikthanering, tid och kompetensutveckling

Hantera konflikter
 • Konflikter är normala
 • Hur upptäcker man konflikter
 • Medla
 • När du själv är inblandad
Skaffa tid till mer
 • Dela upp tillvaron i områden
 • ABC-listan
 • Undvika tidssabotörer
Utveckla kompetens
 • Vad är kompetens
 • Dit ansvar vid utveckling
 • Utvecklas i vardagen
 • Din egen kompetens

4

Gruppmöten, sälja in idéer och retorik

De retoriska grunderna
 • Argumentation
 • Hantera nervositet
Framträdande (videoinspelning)
 • Tips och råd
 • Hur ser man reaktioner
Röstträning
 • Talövningar
 • Positiva och negativa uttryck
Hålla möten
 • Sälja in dina idéer
Framträdande (rollspel)
 • Hantera olika personligheter

5

Arbetsrätt - skyldigheter och rättigheter

Det arbetsrättsliga systemet
 • Vad jag som chef behöver veta
Skyldigheter och rättigheter
 • Anställdas arbetsskyldighet
 • Chefens ansvar
 • Anställning och omplacering
 • Lagar och regler kring ledighet
Diskrimineringslagarna
 • Vad jag som chef behöver veta
Uppsägning och avskedande
 • Var kan jag få stöd och hjälp

+

Individuell coachning

 • 10 tim under programmet
 • Fokus på den egna sitationen
 • Konkret återkoppling
 • Förslag på nya öppningar

+

LSI360 - 360 graders återkopplingsmetod

 • En 360 graders återkopplingsmetod där underställda, kollegor, överordnade och chefen själv först bedömer hur chefens ledarstil borde vara och därefter hur den faktiskt är.
Kursledare och Coach
Stefan Berg
Certifierad coach och beteendeterapeut
Kursledare och Coach
Anders Comazzi
Certifierad coach
Kursledare
Dina Jacobson
Jurist

Pris

Ledarskapsprogram i 5 steg á 2 heldagar.

Totalt 10 heldagar inkl. 10 timmar individuell coaching.

Hos oss kombineras konkreta verktyg med övningar och värdefullt utbyte med andra i samma situation.

Pris är inkl. kursmaterial, lunch och fika

89 000:- exkl. moms

Programstarter

Kommande startdatum

Vi startar programmet 3 gånger per år. Kontakta oss för nästa programstart.

Nulägesanalys

Vem är du idag?

Det är så mycket lättare att utvecklas, när du vet var du står. 

Vi går tillsammans igenom din nulägesanalys som ligger till grund för din individuella utveckling. 

OM OSS
NULÄGESANALYS
LEDARSKAPSPROGRAM
GRUPPLEDARPROGRAM NIVÅ 1
GRUPPLEDARPROGRAM NIVÅ 2
BETEENDEPSYKOLOGI
ARBETSMILJÖ
ARBETSRÄTT
FÖRETAGSAKADEMIER
PODDEN KLOKA LEDARE
KONTAKTA OSS