Nulägesanalys

Alla typer av ledare deltar i våra ledarskapsprogram, men det alla har gemensamt är att det alltid börjar med en nulägesanalys.

Det finns c:a en halv miljon ledare i Sverige idag, som har ett av de roligaste men också svåraste och mest energikrävande jobb som finns. Många har dessutom blivit ledare för att de varit duktiga specialister som nu ska motivera andra att göra det de själva gjorde.

Det är svårt att verkligen vara en ledare i sin chefsroll, att sätta mål, att genomföra aktiviteter tillsammans och att följa upp arbetet. Många chefer känner att de skulle vilja få ut mer av sitt ledarskap.

De flesta har aldrig arbetat aktivt med att utveckla sitt ledarskap och det kan vara svårt att ta tag i rätt saker i rätt tid. Att dessutom kunna motivera och utveckla varje individ på ordinarie arbetstid, det är vid såna situationer som man ibland skulle vilja ha hjälp.

Det enklaste sättet att se vad man bör börja med, vad man kan utesluta och man bör utveckla är att starta med en nulägesanalys.

Så här går det till

Analysen görs i form av en djupintervju som identifierar nulägets styrkor och svagheter, möjligheter och hinder. Intervjun ligger till grund för målformuleringen med ledarskapet.

Det är mycket värdefullt att göra en självskattning av sin situation innan intervjun för att inte svara på impuls.

Ledarstilstestet LSI, är en möjlighet till ökad förståelse och självskattning som stödjer och kompletterar djupintervjun. LSI är ett enkelt och tydligt verktyg som går snabbt att genomföra. Verktyget belyser många områden, visualiserar ledarstilen och pekar på det som kan utvecklas och ger ett bra diskussionsunderlag under djupintervjun.

1,5 tim individuell coachning inkl. Ledarstilstestet LSI.

3 600:- exkl. moms

Kursledare och Coach
Stefan Berg
Certifierad coach och beteendeterapeut
Kursledare och Coach
Anders Comazzi
Certifierad coach
Certified_User_Logo_BP
Certified_User_Logo_LSI
Vi som genomför nulägesanalyser hos Alliator är certifierade coacher/handledare för ledare samt certifierade användare av ledarstilstestet LSI och personlighetstestet BP från Psytest.
OM OSS
NULÄGESANALYS
LEDARSKAPSPROGRAM
GRUPPLEDARPROGRAM NIVÅ 1
GRUPPLEDARPROGRAM NIVÅ 2
BETEENDEPSYKOLOGI
ARBETSMILJÖ
ARBETSRÄTT
FÖRETAGSAKADEMIER
PODDEN KLOKA LEDARE
KONTAKTA OSS