Lär känna oss!

Det som verkligen förenar oss som arbetar på Alliator är att vi trivs tillsammans och delar ett nördigt intresse i människor och ledarskapsfrågor. Många av oss har varit kollegor länge och nya stjärnor tillkommer hela tiden till vårt lag. Här ser du några av oss samt våra kontaktuppgifter.

Anders Comazzi

Genomförare och coach samt delägare.

Tidigare Lager- och Produktionschef som hjälper chefer att sätta tydliga mål, motivera personalen och hantera konflikter.

”Hej! Mina kollegor brukar beskriva mig som en hårt arbetande ledare som sprider energi och arbetsglädje. Jag mår som bäst när jag ser medarbetare växa och få utvecklas i sina roller.”

Anders har arbetat som ledare inom produktion, lager och logistik sedan 2002. 

På pappret kan stora och små förändringar vara lätt att genomföra, men att entusiasmera och få sina medarbetare att vara delaktiga i genomförandet och verkligen tro på förändringar är inte lika lätt. För att nå ett bra resultat så krävs det engagemang, tydlighet och genuint intresse för sina kollegors utveckling.

Anders hjälper chefer att sätta tydliga mål, motivera personalen och hantera konflikter.

0707 - 39 76 30

Björn Johansson

Styrelseordförande samt delägare
 
”Om någon frågar vad jag gör eller vill göra vid sidan av Alliator så brukar jag berätta att jag gärna arbetar i styrelser i ägarledda företag, och om jag får möjligheten så tar jag gärna rollen som ordförande.

Det som lockar lite extra i ordföranderollen är att jag får möjligheten att arbeta nära VD, ledningsgrupp och ägare. Vilket innebär att jag får bidra med mitt helhetsperspektiv och kunna vara ett aktivt stöd till VD och andra nyckelpersoner i organisationen.

Mitt motto har alltid varit: Ärlighet och långsiktighet. 
 
På Alliator hjälper jag bland annat uppdragsgivare med organisationsutveckling, målstyrning och ägarfrågor. 
 
 
0706 - 73 31 53

Carolin Wilhelm

”Många upplever att arbetsmiljöarbete är ett nödvändigt ont eftersom lagkraven många gånger upplevs komplicerade och överväldigande. Jag drivs av att förmedla arbetsmiljökunskaper på ett enkelt, modernt och engagerande sätt så att det leder till framgång och hållbarhet för både företag och människor.”

Pedagog med inriktning hälsa-, arbetsmiljö-, organisation-, och ledarskap som arbetat med hälsa- och arbetsmiljöfrågor inom arbetslivet sedan 2006. De 10 åren som elitidrottande taekwondospelare i svenska landslaget har bidragit till att Carolin är målfokuserad, diciplinerad och ödmjuk inför utmaningar. I sitt ideella engagemang som yogalärare och doula för socialt utsatta kvinnor möter hon människor med närvaro, acceptans och värme.
”Människor är det viktigaste vi har i våra organisationer. Utan människor ingen verksamhet. Att förstå och aktivt arbeta med kopplingen mellan verksamhet – arbetsmiljö – hälsa är något av det viktigaste en ledare kan göra för att nå måluppfyllelse.”

Carolin är idag senior konsult på CCG Europe med affärsområdesansvar för Arbetsmiljö samt interim VD på Healthy Workplace Sweden.
Deltagare på Carolins utbildningar tycker att hon är en glädjespridare, lyhörd, pedagogisk och har hög kompetens inom området.

Carolin är diplomerad handledare i BAM, Bättre arbetsmiljö från Prevent. Hon arbetar utifrån ett möjlighetsorienterat och inkluderande förhållningssätt med utgångspunkt i verksamhetens uppdrag, kontext och villkor som i interaktion med människorna möjliggör att verksamheten når sina mål. Hon har god vana att arbeta med utvecklingsprocesser och projekt i kommun, myndighet, privata bolag och föreningar genom projektledning, utbildning, analyser, facilitering av workshops och taktisk coachning av HR och ledning.

0735 - 073537

Dina Jacobson

Dina hjälper chefer att förstå den snåriga arbetsrätten. Hon är van att byta perspektiv och utbildar både chefer och medarbetare.

”Jag älskar arbetsrätt! Det är en förmån att få träffa kloka chefer som brinner för att utveckla sig själva och sina medarbetare. Jag inspireras av att ”omvända” chefer så att de förstår att arbetsrätten inte är ett hinder i deras roll utan tvärtom en möjlighet.”

Dina hjälper chefer att förstå den snåriga arbetsrätten. Hon är van att byta perspektiv och utbildar både chefer och medarbetare. Genom att se saker från olika håll skapar hon ökad kunskap och förståelse för varandras rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. Hennes fokus ligger inte på trista paragrafer utan på roliga exempel.

0707-07 07 07

Nils Edelstam

”Jag har alltid varit en nyfiken och envis person som stimulerats av själva strävan efter förbättring. Som läkare och chef i ett växande bolag, organisationskonsult, föreläsare och karatetränare, har jag förmånen att träffa många slags människor. Det är minst lika roligt att hjälpa andra förbättras som att bli bättre själv! ”

Legitimerad läkare sedan 1999, med intresse för hur kost, livsstil och sjukdom hänger ihop med huvudinriktning på livsstils- och beteendeförändring i första hand och mediciner i andra hand.

“Stresshantering bör vara en strategisk kompetens i alla företag” säger Nils.

Faktabaserad information för förändring

Nils är licensierad i OBM, Organizational Behavior Management, beteendepsykologi i organisation. I sina ledarskapsutbildningar lägger Nils stor vikt vid att lära ut hur beteendepsykologi kan integreras i chefens vardag för att få en forskningsbaserad bas för ledarskapet. Han utmanar chefer att göra egna beteendeförändringar för att bli rollmodeller och därmed förbättra kulturen på sin arbetsplats.

Med stor kunskap, humor och pedagogisk förmåga, levererar han fakta som blir till viktiga redskap. Dessa redskap hjälper dig att träna in nya beteendemönster i din vardag – ett steg närmare en arbetsplats med välmående personal! Utbildningarna är en blandning av teori, diskussioner och praktiska moment.
070 - 606 45 15

Staffan Jehander

Staffan har gedigen kunskap om ett företags utveckling och alla funktioner efter mer än 30 års erfarenhet av att driva och leda företag och koncerner. Han har varit med om flera tillväxtresor, effektiviseringsprogram och företagsförvärv. Dessutom har han suttit i ledningsgrupper, byggt värdegrunder och företagskulturer. Kort sagt kan man säga att det som Staffan inte har varit med om inom ledarskap och näringsliv, inte inträffar. Sedan några år fokuserar han helt på att utveckla och coacha andra människor i liknande situationer.

”Hej! I coachningen kommer du få hjälp med att hitta dina egna svar på vad du vill och hur du, med motivation och fokus, ska ta dig dit och därefter få det gjort. 

Du får dessutom tid för reflektion och möjligheten att tänka tankar du tidigare inte tänkt och fundera på vad som är viktigt på riktigt.”

0706 - 58 83 93

Stefan Berg

Genomförare, coach, delägare och grundare av Alliator.. 

”Jag har världens roligaste arbete! Under de senaste 20 åren har jag fått möjligheten att handleda mellan 40 till 60 chefer i ledarskap per år och är idag uppe i över 1000 ledare totalt. Det har både varit och är oerhört inspirerande.”

Stefan grundade Alliator 2006 och har sedan dess hjälpt chefer att utveckla sitt ledarskap, både i grupp och individuellt.  Han är deltagarnas bollplank i vardagen och hjälper löpande till att kunna sätta mål, att genomföra aktiviteter tillsammans med medarbetarna och att följa upp arbetet.

0708 - 48 70 80